Niveauovervågning med LASER afstandsmålere og visualisering på gigantiske skærme

Niveaumåling i tanke og siloer med kontinuerlig overvågning af niveauets forløb

Generering af lavt niveau eller overløb

Automatisk beregning af volumen eller vægt ved kontinuerlig overvågning på flere tanke

RODER præsenterer den nye serie REDAM LDM-gigantiske skærme for at skabe display- og overvågningssystemer, der skal tilsluttes LDM-serien LASER-afstandsmetere.

REDAM LDM-serien er specielt udviklet til forbindelse med LASER LDM-serien afstandsmålere, hvilket muliggør realtidsvisning af målingen foretaget af LASER-afstandsmåleren.

Visualiseringen finder sted på en gigantisk skærm eller transmitteres til fjerntliggende terminaler via Wi-Fi eller ethernet-netværk.

Visualiseringen finder sted på en gigantisk skærm, der er synlig selv i store afstande.

Alle de viste målinger kan sammenlignes med tolerancetærskler for at generere alarmer i tilfælde af ude af tolerance ved overskridelse af visse tærskler eller visuelle signaler, der er i stand til at lede operatøren til enhver justeringsoperation (rød værdi repræsenterer en ude af tolerance, værdi gult repræsenterer et advarselssignal, grøn værdi måling er acceptabel).

Gør din sensor til et dataindsamlingssystem med LOGOBRAIN

1) FORBIND SENSOREN TIL LOGOBRAIN

Tilslut LOGOBRAIN til sensoren (LASER afstandsmåler eller anden type sensor) med det medfølgende kabel.

2) Tilslut en monitor

Tilslut en normal kontormonitor, en industriel skærm eller endda bare et tv med HDMI-indgang

3) ER DU KLAR TIL AT VÆRE OPERATIONEL !!!!!

Du er klar til at se de data, der erhvervet af sensoren, overvåge processen med visuel information eller med fjernalarmer, gemme dataene med dataloggerfunktioner eller dele dem med resten af ​​verden gennem et Ethernet-kabel eller trådløs forbindelse.

Broshure-produktpræsentation

Download brochuren vedrørende LOGOBRAIN-forbindelsessystemet

LOGOBRAIN-systemet tillader hurtig og nem forbindelse af en sensor til en skærm uden behov for programmering eller yderligere ledninger.

Klar til brug installationskit

REDAM-LDM-systemet leveres i form af et komplet sæt og klar til brug selv af ukvalificeret personale.

Sættet inkluderer:

 • 32 tommer skærm
 • Integreret controller installeret på bagsiden af ​​skærmen
 • Beslag til vægmontering med VESA-tilslutning eller alternativt piedestal til bordmontering
 • Strømkabel til monitor og elektronisk controller (sensoren drives direkte af controlleren gennem et tilslutningskabel
 • Tilslutningskabel til LDM41 (enkelt data- og strømkabel) 20 meter langt.
 • På anmodning kan den allerede programmerede og konfigurerede LASER-sensor leveres

Fås fra april 2020

Mulighed for trådløs installation

For applikationer, hvor der kræves en trådløs forbindelse, er det muligt at tilvejebringe et ekstra sæt, der administrerer Wi-Fi-forbindelsen mellem lasersensoren og skærmmonitoren

Fås fra april 2020

applikationer

Nivåmåling i tanke, siloer eller store containere med niveauvisning på fjernmonitorer. LASER-sensoren tillader en præcis og hurtig måling selv af flydende produkter, hvor overfladereflektionsindekset er sådan, at det muliggør detektering af LASER-stedet. LASER afstandsmåler er en gyldig erstatning for kontaktafstandsmåleren eller ultralydsbølgedetektoren.


Måling af størrelse, afstand eller placering af store genstande i metalindustrien og jern- og stålindustrien. Realtidskommunikation af position og afstand til PLC, HMI eller processtyringsenheder. Med LASER-afstandsmålere er det muligt at kontrollere spolediameteren under viklingen for at programmere accelerations- eller decelerationsramperne. Det er muligt at registrere kantpositionen til sporing af bevægelsen eller størrelsen, tykkelsen, bredden og længden af ​​billets og plader.


Måling af længde, diameter, ovalitet og placering i træbranchen. Med LASER-afstandsmålerne er det muligt at måle placeringen af ​​bjælker eller materialeblokke før behandling. Data om position, tykkelse, længde eller diameter kan overføres i realtid til PLC-, HMI- eller SCADA-systemer. Uregelmæssigheden af ​​træoverfladen er ikke et problem, da LASER LDM-serien afstandsmålere konstant korrigerer driftsparametrene for at sikre en nøjagtig og pålidelig måling.


Dimensionel inspektion i papir- og tekstilindustrien. Styring af løkken og placering af bæltet eller tæppet, selv i nærværelse af materialer med en ændring af farve eller overfladeudseende Afstandsmåling kan overføres i realtid til linjekontrolleren (PLC eller SCADA) eller vises på et display eller på en gigantisk skærm.


Måling og dimensionel kontrol i metalindustrien. Egenskaberne ved LDM-serien LASER afstandsmålere giver en nøjagtig og pålidelig måling, selv i nærværelse af høje temperaturer, i nærværelse af dampe og dampe eller på varme overflader. Problemerne med varme- eller lysemission fra det mål, der skal detekteres, kan elimineres eller afhjælpes kraftigt ved brug af beskyttelseshus eller med installation af optiske filtre


Dimensionskontrol i den metallurgiske sektor til både varme og kolde applikationer. LASER-afstandsmåleren kan give realtid position, afstand og størrelse (tykkelse, bredde, længde) af plader, blomster og billetter både ved stuetemperatur og ved høje temperaturer. Problemerne med varme- eller lysemission fra det mål, der skal detekteres, kan elimineres eller afhjælpes kraftigt ved brug af beskyttelseshus eller med installation af optiske filtre


Placeringsmåling på lufttransportkraner med antikollisionsfunktion. LASER-afstandsmålere fra LDM-familien tillader realtidsregistrering af position og afstand på brokraner og kraner, der sikrer antikollisionsfunktionen. Installation af LASER-afstandsmålere gør det også muligt at opdage paralleliteten, eller at de to sidebærere ikke synkroniseres. Visningen af ​​position, afstand eller positioneringsdifferentiale kan også ses på gigantiske skærme, eller det er muligt at generere alarmer eller fjernsignaler på styresystemerne.


Tilsyn med jernbaneinfrastrukturen. Registrering af position og hastighed for tog og bevægelige dele. Evnen til at detektere afstande, selv op til 3 km, tillader detektering af genstande, der bevæger sig over store afstande, eller som skal opfanges i store afstande. Evnen til at arbejde på endda meget forskellige overflader eller med meget høje variationer i farve og refleksionsevne muliggør detektering af afstand, position og hastighed selv på meget forskellige genstande.


Måling og kontrol af placering, deformation og vibrationer af store strukturer eller placeret i meget store afstande.
Evnen til at arbejde på endda meget forskellige overflader eller med meget høje variationer i farve og reflektionsevne muliggør detektering af afstand, position og svingning selv på meget forskellige genstande. Brug af intelligente dataloggere tillader konstant og kontinuerlig overvågning, selv over observationsperioder på uger eller måneder. Ekstern datatransmission tillader også overvågning af flere målepunkter eller flere strukturer fra et enkelt observations- og kontrolpunkt.Måling og kontrol af placering, deformation og vibrationer af store strukturer eller placeret i meget store afstande.
Evnen til at arbejde på endda meget forskellige overflader eller med meget høje variationer i farve og reflektionsevne muliggør detektering af afstand, position og svingning selv på meget forskellige genstande. Brug af intelligente dataloggere tillader konstant og kontinuerlig overvågning, selv over observationsperioder på uger eller måneder. Ekstern datatransmission tillader også overvågning af flere målepunkter eller flere strukturer fra et enkelt observations- og kontrolpunkt.


 • Procesovervågning i stålværker og valseværker
 • Afstandsmåling på varmt glødestål op til 1300 ° C
 • Niveaumåling i siloer og dynger
 • Overvågning og placering af kraner og transportsystemer
 • Positionsovervågning af køretøjer og både
 • Løftesystemovervågning / løftehøjdemåling og løftepositionering
 • Generel afstandsmåling og positionsovervågning
 • Måling af diameteren på ruller / ruller
 • Afstandsmåling inden for minedrift, konstruktion, skovbrug og materialehåndteringsteknologier
 • Påvisning af tykkelse, længde og bredde af metalprodukter
 • Måling af stålspolens diameter
 • Påvisning af genstande, der bevæger sig hurtigt
 • Brug som en nærhedskontakt
 • 2D- og 3D-scanningsapplikationer
 • Præcisionshøjdemålere til kraner og gantries
 • Deformations- og svingningsmåling af store strukturer såsom dæmninger, broer, skyskrabere
 • Overvågning af bjergskråninger eller kritiske punkter.
 • Måling af plader, blomster, billetter eller halvfabrikata i metallurgisk industri
 • Måling af skæreposition for sav og skæremaskiner
 • Materialetilførselsstyring på presser til støbning
 • Måling af vikling eller afvikling af materiale på hjul
 • Sløjfekontrol i skærelinier og slitter
 • Hastighedsmåling på bevægelige mål
 • Niveaumåling af maling og kemikalier
 • Mål og kontroller positionen for skibe i havn eller under indsejling

Tekniske egenskaber ved REDAM-LDM-systemer

Systemerne i REDAM-LDM-serien er velegnede til realisering af måle- og kontrolapplikationer i industri-, geologiske, jernbane- og havneområder

 • Brede senseavstande
 • Afstandsmålinger op til 300 m uden reflektor
 • Måling af afstande op til 3000 m med et passende reflekteringssystem eller med særlig reflekterende mål
 • Høj detekteringsnøjagtighed
 • Optoelektroniske målemetoder med den nyeste generation af optiske og elektroniske komponenter
 • Nøjagtighed op til ± 1 mm
 • Konstant præcision uafhængig af målafstand
 • Nem integration i automatiseringssystemer eller dataindsamlingssystemer
 • Fleksibel parameterisering af alle arbejdsparametre og grænseflade med omverdenen
 • Nem tilpasning til applikationen og typen af ​​system
 • Forskellige grænseflader, der er egnede til industrien
 • 4 mA .... 20 mA, Profibus, Industrial Ethernet, RS422, RS485, RS232
 • Pålidelig og robust konstruktion
 • Aluminiumskabinetter med beskyttelsesgrad IP 65 eller IP 67
 • Integreret opvarmning til udendørs applikationer
 • Brug i lyse udemiljøer med en høj procentdel konstant eller diffust lys
 • Sikker og ufarlig
 • Synlig og infrarød laserstråling
 • Laser klasse 1 eller 2
 • Ingen særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen eller yderligere certificeringer er nødvendige

Integration med trådløse Wi-Fi-netværk

RODER SRL kan yde al den nødvendige support til integration af LASER afstandsmålere i industrisektoren eller i strukturkontrolbranchen. Alle LASER-afstandsmålere kan forbindes via en fysisk forbindelse (med kobber- eller fiberoptisk kabel) eller via en trådløs forbindelse (Wi-Fi eller proprietær radiolink).


RODER SRL kan levere standard eller tilpasset software til kontinuerlig overvågning af de fysiske mængder, der detekteres af LASER-afstandsmålerne. Brug af intelligente dataloggere tillader kontrol af de fysiske mængder, der overvåges, selv i lange perioder og realtids kommunikation af eventuelle afvigelser, også fjernt via webservere eller fjernstyringssystemer.


RODER SRL kan levere ikke kun dataindsamlings- og arkiveringssoftware, men også al den hardware, der er nødvendig til realiseringen af ​​den endelige applikation. Enkelt- eller flerkanals dataindsamlingsenheder, punkt-til-punkt-erhvervelsessystemer eller distribuerede kontrolsystemer er tilgængelige. Det er også muligt at centralisere data fra flere afstandsmålere på en enkelt kontrol- og datalagringsplacering.


Lær mere om LASER afstandsmålere

LASER LDM-familien af ​​afstandsmålere består af en række optoelektroniske afstandsmåleinstrumenter til industrielle applikationer med analog interface (fra 4 mA til 20 mA) eller digital (Ethernet, Profinet, Profibus, RS232, RS422).

LDM-serien LASER afstandsmålere bruges til præcis måling af afstande fra et par meter til tre kilometer. Afstandsmåling repræsenterer akonsolideret anvendelse til laserteknologi.

Disse optiske sensorer bruger LASER (puls eller moduleret) lys til at måle afstande, højder, længder, niveauer og positioner i en ikke-kontaktproces. For at opnå dette fungerer alle komponenter sammen i et perfekt koordineret overordnet system.

Dette system består af en laseremitter, optiske sendere og modtagere, lysfølsomme dioder og sofistikeret elektronik og algoritmer til tidsmåling eller fasemåling. Vi bruger forskellige optoelektroniske principper til vores måleinstrumenter, såsom flyvetid, fasesammenligning og tilbageblanding af LASER-puls. Disse metoder tillader singler nøjagtige målinger til millimeterog måleområder op til flere hundrede meter. Det er muligt at bruge vores LASER afstandsmålere mål på naturlige overflader eller på specielle reflekser, der opnår hurtige og præcise resultater.

LASER-afstandsmålere fungerer ved hjælp af synlig eller usynlig optisk stråling og er klassificeret i henhold til gældende regler i klasse 1 eller 2 (sikre klasser til drift selv uden beskyttelsesbriller).

Den kompakte konstruktion muliggør nem installation af LASER-afstandsmåleren, selv hvor pladsen er begrænset eller i industrielle applikationer. Alle enheder tilbyder standardgrænseflader, analog eller digital dataoutput og parameteriserbare switchoutput. Familien med LASER LDM afstandsmålere bruges især til applikationer i industrien med analog (4 - 20 mA) eller digital (Ethernet, Profinet, Profibus, RS232, RS422, SSI).

Applikationer til overvågning af flere sensorer

Med REDAM-LDM-familien af ​​fjernskærme er det også muligt at overvåge processer med multipoint sensorer og med et multisensorisk erhvervelsesnetværk.