Overvågning af afstande, positioner, længder og dybder med LASER afstandsmålere og visualisering på gigantiske skærme til metalindustrien og stålindustrien

Laserafstandsmålere til industrielle applikationer inden for metalindustrien og stålsektoren

Måleanvendelser af afstand, positioner, længder og dybder med industrielle laserafstandsmålere til stål- og metallurgisektoren

Generation af ud af tolerance alarmer med visuel signalering (lystårn) eller med elektrisk kontakt til sirener og alarmer. Direkte forbindelse til PLC, SCADA-systemer eller eksterne dataindsamlingssystemer.

Målevisualisering på gigantiske skærme med styring af fjernoverførsel af erhvervede data eller med integreret datalogger til sporing af processer.

Mål objekter op til 30 meter på en naturlig overflade og op til 100 meter på en reflekterende overflade.

RODER præsenterer den nye serie REDAM LDM gigantiske skærme for at skabe skærm- og overvågningssystemer, der skal forbindes til LDM-serien LASER afstandsmålere.

REDAM LDM-serien er specielt udviklet til forbindelse med LASER LDM-serien afstandsmålere, hvilket muliggør realtidsvisning af målingen foretaget af LASER-afstandsmåleren.

Visualiseringen finder sted på en kæmpe skærm, synlig selv fra en lang afstand, eller transmitteres til fjernterminaler via Wi-Fi-netværk eller Ethernet-netværk.

Alle de viste målinger kan sammenlignes med tolerancetærskler for at generere alarmer i tilfælde af tolerance uden for tolerance, når visse tærskler overskrides, eller visuelle signaler er i stand til at lede operatøren til eventuelle justeringsoperationer (rød værdi repræsenterer en tolerance, der ikke er tolerant værdi, gul repræsenterer et advarselssignal, grøn værdi måling er acceptabel).

Typiske applikationer

 • Kontrol af diameteren på spoler og spoler
 • Størrelsesmåling af stængler, blomster og plader
 • Positionskontrol af overliggende kraner med anti-kollision eller parallelismekontrolfunktion
 • Sløjfekontrol på afviklere og viklere
 • Positionsmåling af vogne
 • Måling af skæreposition på mobile vogne

Produkter, der anvendes i denne applikation

LDM40-serien LASER afstandsmålere

 • LASER afstandsmålere til afstandsmålinger op til 30 meter på naturlige overflader eller 100 meter på reflekterende overflader
 • Strømforsyning 12-24 Vdc
 • Analog, RS232, RS422, Profinet, Profibus og Ethernet / IP-grænseflader
 • Synlig LASER-emitter (rød) med sikkerhedsklasse 2
 • Nøjagtighed op til +/- 1 mm og opløsning op til 0.1 mm
 • Bredt udvalg af tilbehør til miljøer ved høj temperatur eller til miljøer med høje forurenende stoffer

kodeHåne opBeskrivelse
15-09-96
LDM42A-RS422
LDM42-serie LASER-afstandsmåler med RS422 seriel port og 50 Hz responstid

redam roder fjernmonitorer til fjernovervågning af fysiske procesmængder

REDAM-kæmpe skærm

 • Kæmpe skærm i 32, 40, 55 tommer eller større format
 • 230 Vac strømforsyning
 • HDMI-grænseflader til direkte forbindelse med RODER-enheder i Logobrain-serien
 • Standard VESA-forbindelse til montering på væg eller kontrolkonsol
kodeHåne opBeskrivelse
XX-XX-XXREDAM-32P-MON32 tommer skærm med VESA-forbindelse og HDMI-videoindgang
XX-XX-XXREDAM-40P-MON40 tommer skærm med VESA-forbindelse og HDMI-videoindgang
XX-XX-XXREDAM-55P-MON55 tommer skærm med VESA-forbindelse og HDMI-videoindgang
XX-XX-XXREDAM-32P-TV32-tommers tv med VESA-forbindelse og HDMI-videoindgang
XX-XX-XXREDAM-40P-TV40-tommers tv med VESA-forbindelse og HDMI-videoindgang
XX-XX-XXREDAM-55P-TV55-tommers tv med VESA-forbindelse og HDMI-videoindgang

LASER-Logobrain tilslutningskabler

 • Tilslutning og strømkabel til RODER Logobrain-systemer og LDM-serien LASER afstandsmålere
 • Enkelt kabel til strømforsyning til sensoren og til datatransmission
kodeHåne opBeskrivelse
XX-XX-XXLDM-CV-6P-05MStrøm- og datatransmissionskabel til LDM 5 meter langt
XX-XX-XXLDM-CV-6P-10MStrøm- og datatransmissionskabel til LDM 10 meter langt
XX-XX-XXLDM-CV-6P-20MStrøm- og datatransmissionskabel til LDM 20 meter langt
XX-XX-XXLDM-CV-6P-30MStrøm- og datatransmissionskabel til LDM 30 meter langt
XX-XX-XXLDM-CV-6P-40MStrøm- og datatransmissionskabel til LDM 40 meter langt
XX-XX-XXLDM-CV-6P-50MStrøm- og datatransmissionskabel til LDM 50 meter langt

i

LOGOBRAIN LDM-seriens elektroniske controller

 • Indbygget elektronisk controller med integreret diskløs og blæserfri processor
 • Standard strømforsyning 12-24 Vdc
 • Forbindelsesgrænseflader med LASER afstandsmålere og REDAM fjernskærmsystemer
 • Perinstalleret software til hurtig og nem idriftsættelse
 • Kontinuerlig overvågning af data fra LASER afstandsmålere eller andre typer sensorer med seriel dataudgang
 • Høj styrke aluminiumsbeholder egnet til miljøer med høj miljøforurening
kodeHåne opBeskrivelse
XX-XX-XXLGB-STD-422-24VLOGOBRAIN LDM-serie elektronisk controller med 24 VDC strømforsyning og HDMI-videooutput

Vægbeslag til skærm

 • Beslag til fastgørelse på væggen, på en lodret søjle eller på en støttebase (anvendelse på kontrolkonsol)
 • Standard VESA-holder
 • Høj styrke og stabilitet

kodeHåne opBeskrivelse
XX-XX-XXHLD-100Væg- eller postmonteringsbeslag med VESA 100-forbindelse
XX-XX-XXHLD-200Væg- eller postmonteringsbeslag med VESA 200-forbindelse
XX-XX-XXHLD-300Væg- eller postmonteringsbeslag med VESA 300-forbindelse

Etui til LDM40-serien LASER afstandsmålerbeskyttelse

 • Beskyttelsesetui til LDM40-serien LASER afstandsmålere
 • Slag- og støvbeskyttelse
 • Aktivt tryk under det indre kammer for at forhindre indtrængen af ​​faste forurenende stoffer eller støv
 • Velegnet til beskyttelse af sensorer, LASER afstandsmålere, kameraer eller optiske systemer generelt

kodeHåne opBeskrivelse
XX-XX-XXCST-200Beskyttelsesetui til LDM42-serien LASER afstandsmålere

Mulighed for trådløs installation

Til applikationer, hvor der kræves en trådløs forbindelse, eller i applikationer, hvor afstanden mellem sensor og skærm ikke er let at håndtere med en kabelforbindelse, er det muligt at levere et ekstra sæt, der styrer Wi-Fi-forbindelsen mellem lasersensoren og skærmen skærm.

Wi-Fi Connection Kit kan bruge den normale eksisterende IT-forbindelsesinfrastruktur eller oprette et nyt uafhængigt og autonomt trådløst netværk, hvilket gør applikationen helt uafhængig af eksisterende systemer.

Typiske anvendelser af LASER afstandsmålere

brug af laser roder afstandsmålere
 • Procesovervågning i stålværker, valseværker, sakse, skærelinjer, bejdsningslinjer.
 • Afstandsmåling på varmt glødestål op til 1300 ° C
 • Niveaumåling i siloer, dynger, opbevaringsrum og lagre
 • Positionsovervågning af kraner, transport- og opbevaringssystemer
 • Positionsovervågning af køretøjer, transportmidler og både
 • Kontrol af løftesystemer
 • Løftehøjde måling og løftepositionering
 • Generel afstandsmåling og positionsovervågning i automatiserede lagre
 • Måling af diameteren på ruller, spoler, spoler
 • Afstandsmåling inden for minedrift, konstruktion, skovbrug og materialehåndteringsteknologier
 • Påvisning af tykkelse, længde og bredde af metalprodukter
 • Måling af rørdiameter og store artefakter
 • Påvisning af genstande, der bevæger sig hurtigt
 • Brug som en nærhedskontakt
 • 2D- og 3D-scanningsapplikationer
 • Præcisionshøjdemålere til kraner og gantries
 • Deformations- og svingningsmåling af store strukturer såsom dæmninger, broer, skyskrabere
 • Overvågning af bjergskråninger eller kritiske punkter.
 • Målinger af plader, blomster, stængler eller halvfabrikata i metalindustrien og stålindustrien
 • Måling af skæreposition for save og geringssave
 • Materialetilførselsstyring på presser til støbning
 • Måling af vikling eller afvikling af materiale på tromler eller akkumuleringstromler
 • Sløjfekontrol i skærelinier og slitter
 • Måling af hastighed og position på bevægelige mål
 • Niveaukontrol af maling, lim og kemikalier i tanke og tromler
 • Positionsmåling og kontrol af skibe i havn eller nærmer sig kajen

Andre applikationer med LASER afstandsmålere

Nivåmåling i tanke, siloer eller store containere med niveauvisning på fjernmonitorer.

LASER afstandsmåleren muliggør en præcis og hurtig måling, selv af flydende produkter, hvor overfladereflektionsindekset er sådan, at det muliggør detektering af LASER-stedet.

LASER-afstandsmåleren er en gyldig erstatning for den traditionelle kontaktflåd- eller ultralydsbølgedetektor.


Måling af længde, diameter, ovalitet og placering i træbranchen.

Med LASER afstandsmålere er det muligt at måle placeringen af ​​logfiler eller materialesektioner før behandling.

Positions-, tykkelses-, længde- eller diameterdataene kan overføres i realtid til PLC-, HMI- eller SCADA-systemer.

Uregelmæssigheden af ​​træoverfladen er ikke et problem, da LDM-serien LASER afstandsmålere konstant korrigerer driftsparametrene for at garantere en præcis og pålidelig måling.


Dimensionel inspektion i papir- og tekstilindustrien.

Kontrol af sløjfe og placering af bæltet eller tæppet, selv i nærvær af materialer med farveændring eller ændring af overfladeudseende.

Realtidsmåling af spolediameter under vikling eller afvikling

Afstandsmålingen kan overføres i realtid til linjestyringen (PLC eller SCADA) eller vises på et display eller på en kæmpe skærm.


Måling og dimensionel kontrol i metalindustrien.

Karakteristikken ved LDM-serien LASER afstandsmålere muliggør en præcis og pålidelig måling selv i nærvær af høje temperaturer, i nærvær af dampe og dampe eller på varme overflader.

Problemerne med varme- eller lysemission fra det mål, der skal detekteres, kan elimineres eller mildnes stærkt ved brug af beskyttelsestasker eller med installationen af ​​optiske filtre.


Dimensionskontrol i den metallurgiske sektor til både varme og kolde applikationer.

LASER afstandsmåleren kan i realtid give placeringer, afstand og dimensioner (tykkelse, bredde, længde) af plader, blomster og stænger både ved stuetemperatur og ved høje temperaturer.

Problemerne med varme- eller lysemission fra det mål, der skal detekteres, kan elimineres eller mildnes kraftigt ved brug af beskyttelsestasker eller ved at installere optiske filtre


Placeringsmåling på lufttransportkraner med antikollisionsfunktion.

LASER-afstandsmålere fra LDM-familien tillader realtidsmåling af position og afstand på brokraner og kraner, hvilket garanterer antikollisionsfunktionen.

Installationen af ​​LASER-afstandsmålere muliggør også påvisning af parallelitet eller manglende synkronisering af de to laterale understøtninger.

Visningen af ​​position, afstand eller positioneringsforskel kan også ses på gigantiske skærme, eller det er muligt at generere alarmer eller fjernsignaler på kontrolsystemerne.


Tilsyn med jernbaneinfrastrukturen.

Registrering af tog og bevægelige dele og deres position.

Evnen til at detektere en afstand på op til 3 km tillader detektering af objekter, der bevæger sig over store afstande, eller som skal opfanges i store afstande.

Evnen til at arbejde på selv meget forskellige overflader eller med meget høje variationer i farve og reflektionsevne giver dig mulighed for at måle afstand, position og hastighed selv på meget forskellige genstande.


Måling og kontrol af placering, deformation og vibrationer af store strukturer eller placeret i meget store afstande.


Evnen til at arbejde på selv meget forskellige overflader eller med meget store variationer i farve og reflektionsevne giver dig mulighed for at måle afstand, position og svingning selv på meget forskellige genstande. Brug af intelligente dataloggere muliggør konstant og kontinuerlig overvågning, selv over observationsperioder på uger eller måneder.

Den eksterne datatransmission muliggør også overvågning af flere målepunkter eller flere strukturer fra et enkelt observations- og kontrolpunkt.Måling og kontrol af placering, deformation og vibrationer af store strukturer eller placeret i meget store afstande.


Evnen til at arbejde på selv meget forskellige overflader eller med meget store variationer i farve og reflektionsevne giver dig mulighed for at måle afstand, position og svingning selv på meget forskellige genstande.

Brug af intelligente dataloggere muliggør konstant og kontinuerlig overvågning, selv over observationsperioder på uger eller måneder.

Den eksterne datatransmission muliggør også overvågning af flere målepunkter eller flere strukturer fra et enkelt observations- og kontrolpunkt.


Tekniske egenskaber ved REDAM-LDM-systemer

Systemerne i REDAM-LDM-serien er velegnede til realisering af måle- og kontrolapplikationer i industri-, geologiske, jernbane- og havneområder

 • Brede senseavstande
 • Afstandsmålinger op til 30 m uden reflektor
 • Måling af afstande op til 3000 m med et passende reflekteringssystem eller med særlig reflekterende mål
 • Høj detekteringsnøjagtighed
 • Optoelektroniske målemetoder med den nyeste generation af optiske og elektroniske komponenter
 • Nøjagtighed op til ± 1 mm
 • Konstant præcision uafhængig af målafstand
 • Nem integration i automatiseringssystemer eller dataindsamlingssystemer
 • Fleksibel parameterisering af alle arbejdsparametre og grænseflade med omverdenen
 • Nem tilpasning til applikationen og typen af ​​system
 • Forskellige grænseflader, der er egnede til industrien
 • Dataoutput 4-20 mA, Profibus, Industrial Ethernet, RS422, RS485, RS232
 • Pålidelig og robust konstruktion
 • Aluminiumskabinetter med beskyttelsesgrad IP 65 eller IP 67
 • Integreret opvarmning til udendørs applikationer
 • Brug i lyse udemiljøer med en høj procentdel konstant eller diffust lys
 • Sikker og ufarlig
 • Synlig og infrarød laserstråling
 • Laser klasse 1 eller 2
 • Ingen særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen eller yderligere certificeringer er nødvendige

Integration med trådløse Wi-Fi-netværk

RODER SRL kan yde al den nødvendige support til integration af LASER afstandsmålere i industrisektoren eller i strukturkontrolbranchen.

Alle LASER-afstandsmålere kan interfaces via en fysisk forbindelse (med kobberkabel eller optisk fiber) eller via en trådløs forbindelse (Wi-Fi eller proprietært radiolink).


RODER SRL kan levere standard eller tilpasset software til kontinuerlig overvågning af de fysiske mængder, der detekteres af LASER-afstandsmålerne.

Brugen af ​​intelligente dataloggers muliggør kontrol af de fysiske størrelser, der overvåges, selv i lange perioder, og realtidskommunikation af eventuelle uregelmæssigheder, endda eksternt via webservere eller fjernstyringssystemer.


RODER SRL kan levere ikke kun dataindsamlings- og arkiveringssoftware, men også al den hardware, der er nødvendig til realiseringen af ​​den endelige applikation.

Enkelt- eller flerkanals dataopsamlingsenheder, punkt til punkt-erhvervelsessystemer eller distribuerede kontrolsystemer er tilgængelige. Det er også muligt at centralisere data, der kommer fra flere afstandsmålere, på en enkelt kontrol- og datalagringsstation.


Lær mere om LASER afstandsmålere

LASER LDM-familien af ​​afstandsmålere består af en række optoelektroniske afstandsmåleinstrumenter til industrielle applikationer med analog interface (fra 4 mA til 20 mA) eller digital (Ethernet, Profinet, Profibus, RS232, RS422).

LDM-serien LASER afstandsmålere bruges til præcis måling af afstande fra et par meter til tre kilometer. Afstandsmåling repræsenterer akonsolideret anvendelse til laserteknologi.

Disse optiske sensorer bruger LASER (puls eller moduleret) lys til at måle afstande, højder, længder, niveauer og positioner i en ikke-kontaktproces. For at opnå dette fungerer alle komponenter sammen i et perfekt koordineret overordnet system.

Måleprincip

LASER-afstandsmålere består af en laseremitter, et optisk transmissions- og modtagelsessystem, lysfølsomme halvledere og sofistikeret elektronik med algoritmer til tidsmåling eller fasemåling.

Forskellige optoelektroniske principper anvendes til måling af bestemmelse, såsom flyvetid, fasesammenligning og LASER-puls med tilbageblanding. Disse forskellige metoder tillader singler nøjagtige målinger til millimeter og måleområder op til flere hundrede meter.

Pålidelige og nøjagtige målinger

Brug af LASER afstandsmålere er muligt mål på naturlige overflader eller på specielle reflekser, der opnår hurtige og præcise resultater.

De LASER-afstandsmålere, der foreslås af RODER, bruger synlig eller usynlig optisk stråling og er klassificeret i overensstemmelse med gældende regler i klasse 1 eller 2 (sikre klasser til drift selv uden beskyttelsesbriller).

Den kompakte konstruktion muliggør nem installation af LASER afstandsmåleren, selv når pladsen er begrænset eller i industrielle applikationer.

Alle enheder tilbyder standardgrænseflader, analog eller digital dataoutput og parametrerbare koblingsudgange. LDM-familien af ​​LASER-afstandsmålere bruges især til applikationer i den industrielle sektor med analog (4 - 20 mA) eller digital (Ethernet, Profinet, Profibus, RS232, RS422, SSI).

Med REDAM-LDM-familien af ​​fjernskærme er det også muligt at overvåge processer med multipoint sensorer og med et multisensorisk erhvervelsesnetværk.