Automatiske optiske systemer til måling af bredden på flade produkter, papirark, pap og film

Profilregistrering af trykte, forskudte eller udstansede papiroplysninger med udvinding af geometrisk eller dimensionel information

Mål for vinkler, afstande, åbninger, positioner for at kontrollere den korrekte udførelse af arbejdet eller som forberedelse til samleoperationer

Sammenligning med den matematiske model til bestemmelse af kontrollerende aktier

Anvendelser på robotøer, på kartesiske akser eller på automatiske monteringsøer

Målemaskine, der er i stand til at registrere bredden på papirark eller lag uden kontakt
af let deformerbart materiale (polypropylenark til mad, papir
absorberende eller filter, ark af tyndt skummateriale). Systemet er i stand til at måle
op til 10 ark på samme tid og er i stand til at kompensere automatisk
enhver forkert justering af prøven i forhold til kameraets måleakse (i
på denne måde er operatøren ikke bundet til den korrekte placering af prøven på
målingstabel). Systemet er i stand til at måle prøverne under test og
sammenligne dem med de teoretiske værdier i produktionsspecifikationerne. Alle data overføres derefter til
produktionsdatabase for fuldstændig sporbarhed af produktionsbatcher. Systemet er
designet til at arbejde direkte på produktionslinjen og er udstyret med en
temperatur og fugtighed for fuldstændig dokumentation af miljøforholdene
under målecyklusser.

Ophavsret af RODER SRL - Alle rettigheder forbeholdes - Anvendelsesnotat AN0025