Systemer til styring af timing på knastaksler

Registrering af knastakselprofil med udvinding af geometrisk eller dimensionel information

Mål for vinkler, afstande, åbninger, positioner for at kontrollere den korrekte udførelse af arbejdet eller som forberedelse til svejsning og montage

Sammenligning med den matematiske model til bestemmelse af kontrollerende aktier

Anvendelser på robotøer, på kartesiske akser eller på automatiske monteringsøer

Kontrolø, der tillader justering af TDC (top dead center) af en
forbrændingsmotor. Systemet sørger for kontrolleret bevægelse af krumtapakslen
indtil man når en præcis position (TDC) og tillader den korrekte
samling af komponenter, der bestemmer den korrekte timing af arbejdscyklussen for
motor. Systemet indlæser den korrekte timingværdi fra ledelsessystemet
i henhold til motormodellen, der monteres. Operatøren
styres i alle operationer med samling af måleudstyr på basen og
i alle sekventielle monterings- og verifikationsoperationer. De registrerede værdier og de korrekte
sekvens af operationer registreres i en bestemt rapport og overføres til databasen
af produktionslinjen til senere konsultation og for at sikre korrekt
produktets sporbarhed.

Ophavsret af RODER SRL - Alle rettigheder forbeholdes - Anvendelsesnotat AN0033